M:.L:.R:.R:.

Marea Loja Regulara a Romaniei a fost înființată la București în anul 2006 și condusă de Marele Maestru...

Principii

Marea Lojă Regulară a României este o asociație constituită potrivit legii, ca persoană juridică română ...

Francmasoneria

Cuvântul franc-mason, încetăţenit în România în sec. al XVIII-lea prin intermediul clerului, vine pe filiera franceză...

Știri

Cea de-a XIII-a ediție a Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare, desfășurată în București, a reunit, fără a număra observatorii, 106 Mari Loji de pe toate continentele ...

Noutăți

Despre noi

MAREA LOJA REGULARĂ A ROMÂNIEI – (M:.L:.R:.R:.) – este o asociație constituită potrivit legii, ca persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, în vederea sprijinirii dezvoltării personalității umane pe multiple planuri și pentru instaurarea în societatea românească a normelor de conviețuire socială bazate pe respect, toleranță, într-ajutorare și respingerea oricăror forme de totalitarism sau extremism.

Pentru membrii M:.L:.R:.R:. există patru valori importante care ajută la definirea drumului lor prin viață: integritate, prietenie, respect și caritate precum și la promovarea idealurilor de Pace, Toleranta și Fraternitate Universala.