Declarație de principii

Marea Lojă Regulară a României este o asociație constituită potrivit legii, ca persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.

Marea Lojă Regulară a României se supune întru totul Constituţiei şi legilor României şi solicită tuturor membrilor săi – sub sancţiunea excluderii din Ordin – să respecte legislaţia Statului Român şi să îşi îndeplinească îndatoririle civice faţă de Patrie. Membrii Marii Loji Regulare din România sunt obligaţi la o necondiţionată loialitate faţă de România şi interesele sale naţionale, precum şi la promovarea idealurilor de Pace, Toleranţă şi Fraternitate Universală.

Marea Lojă Regulară a României adoptă şi respectă cu stricteţe Străvechile Landmark-uri ale Francmasoneriei Regulare Universale şi Principiile Fundamentale de Regularitate şi Recunoaştere enunţate de Marea Lojă Unită a Angliei în “Scopurile şi Raporturile Ordinului” şi în “Principiile Fundamentale pentru Recunoaşterea Unei Mari Loji”. De asemenea, Marea Lojă Regulară a României adoptă şi respectă următoarele seturi de legi fundamentale ale Francmasoneriei Regulare Universale: “Îndatoririle şi Rânduielile din Străvechime” şi “Îndatoririle unui Francmason”.

Marea Lojă Regulară a României este un Corp Masonic Suveran şi Independent, care practică Francmasoneria strict în Gradele de Ucenic, Calfă şi Maestru. Ea nu recunoaşte şi nu admite existenţa nici unei autorităţi Masonice superioare, oricare ar fi titulatura acesteia.

Marea Lojă Regulară a României proclamă cu tărie credinţa în Marele Arhitect al Universului, în voinţa Sa revelată şi în nemurirea sufletului.

Cele Trei Mari Lumini ale Francmasoneriei Regulare Universale (Cartea Legii Sacre, Echerul şi Compasul) trebuie să fie întotdeauna deschise pe Altar atunci când Marea Lojă sau Lojile din Obedienţa sa îşi desfăşoară Lucrările Rituale. Toate Jurămintele Masonice se depun pe Cartea Legii Sacre, Echer şi Compas. Componenţa Marii Loji Regulare a României şi a fiecărei Loji în parte din Obedienţa sa este exclusiv masculină.

În cadrul Lucrărilor Marii Loji Regulare a României şi ale Lojilor din Obedienţa sa discuţiile cu privire la religie, politică şi interese economice sunt strict interzise. Marea Lojă, ca Instituţie Masonică Regulară, şi membrii săi componenţi, în mod individual şi în grup, atât timp cât o fac în calitate de Masoni, sub nicio formă şi în niciun context, nu îşi exprimă opiniile asupra politicii interne sau externe a Statului Român sau a oricărui alt Stat.

Membrii Marii Loji Regulare a României au obligaţia absolută de a respecta cu stricteţe şi de a conserva deplina regularitate a Marii Loji în general şi a Atelierului din care fac parte, în mod particular, iar deciziile şi Lucrările lor trebuie să fie în deplină concordanţă cu Landmark-urile, Principiile de Regularitate, Constituţia şi Regulamentul General ale Marii Loji Regulare a României, Decretele şi deciziile Marelui Maestru, cât şi cu Hotărârile Marelui Consiliu şi ale Conventelor Marii Loji Regulare a României.

Niciun Frate nu are dreptul să recunoască sau să întreţină relaţii masonice cu Loji Simbolice, Mari Loji sau alte Corpuri masonice care admit femeile drept membri, care nu cred în existenţa Marelui Arhitect al Universului şi în nemurirea sufletului, care nu deschid Cartea Legii Sacre, Echerul şi Compasul în timpul Lucrărilor sau care neagă esenţa Legendei Gradului de Maestru Mason.

Fiecare membru al Marii Loji Regulare a României are obligaţia să manifeste în toate împrejurările comportamentul unui om onorabil şi de bune moravuri, respingând viciul, intoleranţa, ateismul, extremismul şi totalitarismul de orice natură. Toţi membrii Marii Loji Regulare a României trebuie să evite orgoliile şi disensiunile personale şi să prevină excesele şi abuzurile de orice natură. Fiecare membru al Marii Loji Regulare a României trebuie să promoveze valorile etice ale societăţii, să cultive îndatoririle şi virtuţile sociale şi să transmită mai departe, nealterate, ştiinţa şi înţelepciunea Artei Regale, în măsura persuasiunii şi capacităţii intelectuale proprii.