M:.L:.R:.R:.

MAREA LOJA REGULARĂ A ROMÂNIEI – (M:.L:.R:.R:.) – este o asociație constituită potrivit legii, ca persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, în vederea sprijinirii dezvoltării personalității umane pe multiple planuri și pentru instaurarea în societatea românească a normelor de conviețuire socială bazate pe respect, toleranță, într-ajutorare și respingerea oricăror forme de totalitarism sau extremism.

Pentru membrii M:.L:.R:.R:. există patru valori importante care ajută la definirea drumului lor prin viață: integritate, prietenie, respect și caritate precum și la promovarea idealurilor de Pace, Toleranță și Fraternitate Universală.

Triunghi
Nicu Filip - mormant

Marea Lojă Regulară a României a purtat initial titlul distinctiv de Marea Lojă Națională Dacia. Denumirea a fost schimbată la cererea expresă a Marii Loji Regulare a Angliei, ca urmare a recunoașterii și renunțării de către aceasta.

Marea Lojă Regulară a României s-a desprins în anul 2006 din Marea Lojă Națională din România, când trei Loji au părăsit această Mare Loja datorită unor mari iregularități care se produceau acolo. Plecarea s-a făcut sub ciocanul Fratelui Nicu Filip care fusese primul Mare Maestru ales al M:.L:.N:.R:., la 24 ianuarie 1993. După un mandat provizoriu de 6 luni, timp în care s-a înființat Marea Loja Națională Dacia, a fost ales, în octombrie 2006, ca Mare Maestru, Fratele Dorian Orz pentru un mandat de doi ani.

Ca o caracteristică aparte, prin voința Fratelui Nicu Filip, s-a înființat o Lojă cu titlul distinctiv Constantin Brâncuși, prima Loja sătească din lume.

În anul 2008, Marea Lojă a aderat la Masonic High Council the Mother High Council of the World (Organizația Marilor Loji Regulare ale Lumii), împreună cu Regular Grand Lodge of England (Marea Lojă Regulară a Angliei). Atunci a fost impusă schimbarea denumirii din Marea Lojă Națională Dacia în Marea Lojă Regulară a României.  În același an, a trecut la Orientul Etern Fratele Nicu Filip, la respectabila vârstă de 94 de ani.

În anul 2009, Marea Loja a înființat Ritul Antic și Primitiv Memphis pe teritoriul României. Marea Lojă Regulară a României este o Mare Loja multiritualistică în care majoritatea Fraților își desfășoară activitatea de perfecționare masonică în Ritul Scoțian Antic și Acceptat, însă există și Frați care se perfecționează în Ritul Antic și Primitiv de Memphis.

Între 2008 și 2009, Marea Lojă Regulară a României a participat la cele mai importante evenimente ale Organizației la care s-au afiliat: formarea înaltului Consiliu Masonic al Serbiei, formarea Marii Loji Regulare a Orientului Mijlociu (care cuprinde șapte țări), participări la alte evenimente organizate în Slovenia, Italia, Peru. La Adunarea Generală din 25-27 septembrie 2009 de la Lima (Peru), Fratele Dorian Orz a fost ales Vicepreședinte al Organizației Mondiale a Marilor Loji Regulare (MHC-MHCW).

La sfârșitul anului 2009, din motive de onoare, Marea Lojă s-a retras din rândurile Organizației la care era afiliată pentru a fi alături de Marile Loji Europene expulzate pe nedrept din Organizație.

echerul si compasul in piatra
doua coloane

În februarie 2010, Marea Loja Regulară a României, alături de alte 7 Mari Loji: Gran Loggia D’Italia della Massoneria Universale – ITALIA, Gran Loggia Regolare di Rito Emulation degli Antichi Massoni d’Italia – ITALIA, Velika Regularna Loza Slovenie – SLOVENIA, Velika Loza Visokog Masonskog Saveta Srbije – SERBIA, Gran Logia Regular York de Mexico – MEXICO, Gran Logia Regular del Estado de Guerrero – MEXICO, Abraham Grand Lodge AF&AM.of Texas – TEXAS, a semnat, sub ciocanul Fratelui Dorian Orz, Tratatul de la Arezzo, prin care a luat fiinţă o nouă Organizaţie, Society of Grand Lodges in Alliance – SOGLIA.

În vara anului 2013, Marea Loja Regulară a României a organizat, la București-Mogoșoaia, Adunarea Generală SOGLIA 2013, la care au participat 150 de Frați din peste 20 de Mari Loji din întrega lume.

În anul 2010, un număr de 13 Frați din Marea Lojă Regulară a României au înființat Marele Priorat „Mihai Viteazul” al Ordinului Civil și Militar al Templierilor Filiația Principe Asklepios d’Sparta, membră a congregației Ordinului Mondial “Pieta’ del Pelicano”.

În 2 iunie 2015, Frații din Marea Lojă Regulară a României au primit vizita Monarhului Ordinului „Picta’ del Pelicano” – Monsenior Adeodalo Leopoldo Franceseo Luigj Maneini care a oficiat într-unul din Templele bucureștene (Unirii) cu ocazia Capitulului Mondial al Ordinului Civil și Militar Templier, Ceremoniile de Consacrare și Binecuvântare a Cavalerilor din Marele Priorat Român „Mihai Viteazul” și din Marelui Priorat al Serbiei, așezând în Demnitățile de Mare Prior și Mare Mareșal ai Marelui Priorat Român pe Frații Cristian Cazacu, respectiv, Adrian Constantin Ionescu – deținător al Titlului de Nobil Om al Ordinului Mondial Pieta’ del Pelicano.

În iarna anului 2015, la 16 februarie, Fratele Dorian Orz, după o grea suferința, a trecut la Orientul Etern.

Marea Lojă Regulară a României propune, încă din 2012, Marilor Loji constituirea Alianței Unitatea Masonică Română.

Finalizarea discuțiilor are loc la 15 decembrie 2015, când, împreună cu: Marea Lojă Națională a României, Marea Lojă de Tradiție Scoțiană, Marea Lojă Simbolică Română și Marea Lojă a României, s-au pus bazele Confederației Masonice Române, organizație care și-a formulat drept scop principal întărirea Unității Masonice în România.

În 17 decembrie 2017, Marele Maestru și Marele Maestru Adjunct ai Marii Loji Regulare a României, Frații Adrian Constantin Ionescu, 33°, și Sergiu Protopopeseu, 33°, membri ai Supremului Consiliu al Suveranilor Mari Inspectori Generali de Gradul 33 și Ultim al Ritului Scoțian Antic și Acceptat Regular din România, sunt chemați să facă parte în calitate de Membri de Onoare ai Supremului Consiliu al Suveranilor Mari Inspectori Generali de Gradul 33 și Ultim al Ritului Scoțian Antic și Acceptat al Marelui Orient Scoțian și al Grande Oriente Scorsese d’Italia.